อิเล็กโทรดทังสเตนคอมโพสิต

อิเล็กโทรดทังสเตนคอมโพสิต ภาพ

อิเล็กโทรดทังสเตนคอมโพสิตเพื่อเพิ่มสองหรือมากกว่าโลกออกไซด์หายากในขั้วไฟฟ้าทังสเตนที่พวกเขาเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อให้คุณสมบัติการเชื่อมที่ดีกว่า ดังนั้นขั้วไฟฟ้าในครอบครัวกลายเป็นพิเศษในการของพวกเขา.

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นประกอบขั้วไฟฟ้าทังสเตน.

ชื่อขั้วไฟฟ้า เครื่องหมายการค้า สิ่งเจือปนที่เพิ่มเข้ามา> ยาสลบ สิ่งสกปรกอื่น ๆ ทังสเตน อำนาจการปล่อย สี
อิเล็กโทรคอมโพสิต WRex ReOx 1.00 - 4.00% <0.20% อัตรากำไรขั้นต้น 2.45 - 3.1 สีชมพูหรือสีฟ้า